Mariehamns elnät Ab och Dennis Janssons bolag Mariepark Ab har kommit överens om priset som Elnät Ab betalar för att köpa byggnaden och lösa Mariepark Ab från legorätten. Men stadens nödvändiga godkännande saknas.@Foto:<f"Geneva"><\n><f$>Daniel Eriksson<\n>

Nya turer kring Mariepark – flera olika alternativ

Nuvarande ägaren Dennis Jansson överraskad.

Föreslås få nej för Marieparkupplägg

Ett köp av Mariepark är åter aktuellt. Dennis Jansson har gett staden två alternativ. @Foto:Daniel Eriksson

Nu tar Dennis Jansson nästa steg mot stugby

Tar modell av Havsvidden i Mariepark.
Ett köp av Mariepark är åter aktuellt. Dennis Jansson har gett staden två alternativ. @Foto:Daniel Eriksson

Uppskov för Mariepark

Beviljat uppskov för Mariepark
Mariehamns elnät Ab och Dennis Janssons bolag Mariepark Ab har kommit överens om priset som Elnät Ab betalar för att köpa byggnaden och lösa Mariepark Ab från legorätten. Men stadens nödvändiga godkännande saknas.@Foto:<f"Geneva"><\n><f$>Daniel Eriksson<\n>

Dennis Jansson föreslås få uppskov för Mariepark

Tf stadsmiljöchef Carolina Sandell förslår att Mariepark Abs förfrågan om förlängd tid för byggnadsskyldigheten beviljas.
Stadsdirektören har rätt i att Mariepark stått orört alldeles för länge, men är det verkligen skattebetalarna som ska reda upp det?
@

Stadsfullmäktiges grupper är inte redo för ett Marieparkköp

Vissa av de politiska grupperna i stadsfullmäktige ser fram emot utredningen om vad staden skulle kunna använda Mariepark till.
Mariehamns elnät Ab och Dennis Janssons bolag Mariepark Ab har kommit överens om priset som Elnät Ab betalar för att köpa byggnaden och lösa Mariepark Ab från legorätten. Men stadens nödvändiga godkännande saknas.@Foto:<f"Geneva"><\n><f$>Daniel Eriksson<\n>

Återremiss i ärende om köp av Mariepark

Stadsstyrelsen vill veta vad området kan användas till.
Mariepark Ab vill ha mer tid på sig att bebygga tomten.<\n

Ny värdering gjord av Mariepark i veckan

Den nya värderingen landar på totalt 876.000 euro. 2015 värderades fastigheten till 863.000 euro.
Mariepark Ab vill ha mer tid på sig att bebygga tomten.<\n

Mariepark Ab vill ha fyra års uppskov i byggskyldigheten

På måndagsförmiddagen lämnade Mariepark Ab, genom vd Dennis Jansson, in en anhållan om en fyraårig förlängning av byggnadsskyldigheten.

Mariepark – 20 år med oklarheter och konflikter

Ålandstidningen redogör för de olika turerna kring fastigheten i Västerhamn.
Arne Selander, Stadsdirektör *** Local Caption *** @Bildtext:De första veckorna på direktörsstolen har Arne Selander till stor del ägnat åt att sätta sig in i arbetet.

Förslag om Mariepark väcker debatt

Därför vill stadsdirektören återlösa arrendeavtalet.
201218 , 20122018 , 20181220 , Dennis Jansson köper Sittkoffs Sittkoff

”Vill nu koncentrera mig på Mariehamns centrum”

Därför vill Dennis Jansson sälja Mariepark till staden.