Förbjuder användning av båtplatser i Korrvik

Byggnadsinspektionen ska omgående förbjuda användningen av de båtplatser i Korrvik som ligger utanför arrendeområdet för Lotsby bryggförening.

Dagiset i Strandnäs 1,7 miljoner dyrare

Bildningsnämndens ordförande: Viktigt att ändå göra satsningen.

”Befolkningsskyddsalarm har akuta brister”

Räddningschef Karl Nordlund äskar om 80.000 för att förnya systemet.

Bostadsområde på Svinö ett steg närmare verklighet

Nu ska nämnderna i Mariehamns stad få säga sitt om planerna på Svinö.

Än så länge inga planer på att flytta rysk staty

”Mariehamn växer – men i Jomala”

Den blygsamma befolkningstillväxten i staden oroar stadsfullmäktige. Men varför läget ser ut som det gör råder det delade meningar om.

Hamnbolaget har stadens förtroende

Ingrid Zetterman (Lib), ordförande i stadens koncernkommitté, säger att Mariehamns hamn har haft en god dialog med staden om verksamheten.

Styrelsen beredd att engagera sig

Hamnens styrelseordförande Sara Kemetter: Det är oroväckande att personalen uttrycker en sådan känsla.

Stadsanställd fakturerade för 289.000 euro

Mariehamns stad inväntar nu utredningen om de ekonomiska transaktioner som skett mellan Medis och en anställd persons företag.


Inga beslut om misstänkt jäv inom staden

Sara Kemetter leder hamnstyrelsen

Forsbom ersätter Jansson i Mariehamns Hamn Ab

Moderaterna byter manskap i hamnbolagets styrelse.

Misstänkt jäv utreds av Mariehamns stad

Har tillsatt intern utredning efter att misstänkta köp från en anställds personbolag uppmärksammats.

Korrviksärende återremitterades

Två lekparker kan tas ur bruk

Grävning anmäld till byggnadsnämnden

Två båtpatser på stadens mark i Korrvik.

Inget namnbyte för Norra Esplanadgatan

Möjligt inrätta en fredsplats.

Ålandsvägen stängs för genomfartstrafik

Initiativ om namnbyte för Norra Esplanadgatan

Medborgare föreslår att Mariehamn döper om Norra Esplanadgatan till Ukrainagatan.

”Vi vill ha ett maritimt tema”

Centrumledare Dan Ferna hoppas att sommargågatan blir uppskattad.

Ny stadsplan för Nabben klubbades

Enhälligt fullmäktige godkände förslaget under tisdagskvällen.

Stadsstyrelsen positiv till ny specialklass

Lönen blir högre för stadens kanslichef

Stadsstyrelsen säger ja till sommargågata

Från den 7 juni stängs biltrafik av.

Dags för beslut om stadsplan för Nabben

Föreslås fler båthus och strandbodar, en bastu och ett servicehus.