Analys gjord av alla lekparker

”Tråkigt att debatten har tagit såna proportioner”

Ålands natur & miljö om kritiken från discgolfförbundet.

Skrotar discgolfplanernapå Lotsberget

Ålands discgolfförbund lägger ner Gnistenplanerna helt.

Discgolfförbundet lägger Gnistenbanan på is

Det blir ingen bana vid Gnisten – inte i nuläget åtminstone.

Fullmäktige oenigt om skatteväxling

Mariehamns stadsfullmäktige diskuterade i går kväll stadsstyrelsens förslag till skatteväxling och budget för 2022.

Kritiserar stadsarkitektens sätt att räkna grönområden

Ålands discgolfförbund slår tillbaka mot flera av de argument som förts fram mot en discgolfbana på Lotsberget.

Stadsstyrelsen splittrad om skatten

Presenterade budgetförslag för 2022.

ÅMHM kallar till möte med Mariehamns äldreomsorg

ÅMHM: Det har skett ett missförstånd.

Äldreomsorgschefen slår ifrån sig kritiken

Mariehamns stads äldreomsorgschef Evelina Grandell Rosenlund riktar nu skarp kritik mot ÅMHM:s rapport över brister på Trobergshemmet.

Flera brister i Trobergshemmets verksamhet

ÅMHM reagerar efter larm från anhöriga och personal.

Förelår utredning om skatteundantag

Vill göra barn och unga delaktiga

Motion om fler p-platser vid Gnisten

Arne Selander blir ny stadsdirektör

Stadsfullmäktige valde juris kandidat Arne Selander till ny stadsdirektör efter sluten omröstning.

Entreprenör erkänner miljöbrott med giftig asfalt

I dag hölls en erkännanderättegång om de giftiga asfaltsmassor som fraktats bort och lagrats i samband med ombyggnationen av Ålandsvägen.

Överlämnade namnlista mot discgolf på Lotsberget

I går tog infrastrukturchef Kai Söderlund emot en namnlista mot discgolfbanan från Ålands Natur & Miljö.

Arne Selander föreslås som ny stadsdirektör

Arne Selander föreslås som ny stadsdirektör i Mariehamn fram till och med den 31 december 2028.

Skolorna anhåller om 300.000 extra

Stadens bildningsnämnd anhåller om en utökad ram på 300.000 euro för att slippa behöva genomföra inbesparingar under 2022.

Stadens äldreomsorg behöver 600.000 euro

Äldreomsorgsnämnden I Mariehamn anhåller om nästan 600.000 euro i tilläggsmedel för budgetåret.
Mariebad

Förslaget: Avbryt planerna på Mariebadrenovering

Infrastrukturnämnden i Mariehamn ska föreslå att staden inte går vidare med grundrenoveringen av Mariebad.

Samlar namn mot ny discgolfbana

”Ingen discgolf på Lotsberget i Mariehamn”

Ettrigt när staden höll möte om discgolfbana

Det blev stundtals stridslysten stämning när Mariehamns stad ordnade ett informationsmöte discgolfsatsning.

Isakssons kovändning inte förankrad i Moderaterna

Lennart Isaksson hade inte förankrat beslutet om att ta tillbaka förslaget om ett utskott för centrumplanen.

Grönt ljus för Ömsens centrumprojekt

Nu går projektet in i nästa planeringsfas.

Stadsfullmäktige antog centrumplanen

Tvärvändning bäddade för enhälligt ja.