Stadsdirektören har rätt i att Mariepark stått orört alldeles för länge, men är det verkligen skattebetalarna som ska reda upp det?
@

Stadsfullmäktiges grupper är inte redo för ett Marieparkköp

Vissa av de politiska grupperna i stadsfullmäktige ser fram emot utredningen om vad staden skulle kunna använda Mariepark till.
Mariepark Ab vill ha mer tid på sig att bebygga tomten.<\n

Mariepark Ab vill ha fyra års uppskov i byggskyldigheten

På måndagsförmiddagen lämnade Mariepark Ab, genom vd Dennis Jansson, in en anhållan om en fyraårig förlängning av byggnadsskyldigheten.

Ny motionstrappa vid Baltic Friidrottsarena

36 steg i södra Mariehamn.

Bildspel: Bubblor, bilar och barn på familjefest i stan

Här kan du se Ålandstidningens bildspel från familjedagen i Mariehamn.

Mariepark – 20 år med oklarheter och konflikter

Ålandstidningen redogör för de olika turerna kring fastigheten i Västerhamn.
Arne Selander, Stadsdirektör *** Local Caption *** @Bildtext:De första veckorna på direktörsstolen har Arne Selander till stor del ägnat åt att sätta sig in i arbetet.

Förslag om Mariepark väcker debatt

Därför vill stadsdirektören återlösa arrendeavtalet.
2108187 , 21082018 , 20180821 , Mobiltelefon , telefon , skola  Strandnäs skola,  mobilförbud i fjol på hösten började Strandnäs högstadieskola med mobilfria lektioner , ”mobilhotell” , mobiltelfon förbud i skola , gsm *** Local Caption *** @Bildtext:Matsalen i Strandnäs är sedan tidigare helt mobilfri.

Mobiler i skolan ska regleras på nytt sätt

Bildningsnämnden har fattat sitt beslut.
250522 , 25052022 , 20220525 , ÅHS psykiatriska klinik , psykiatrivård , psykiatriska kliniken

Utskrivna psykiatripatienter bodde kvar på ÅHS – för 1.260 per dygn

Tvist om vem som ska betala.
130822 , 13082022 , 20220813 , Brand , villabrand , Hus brann i Emkarby , brandkår, brandmän, brandman, frivillig brandkår, eld , utryckning , brandbil , rök , släckningsarbete , brandsläckning , Cajsa Borgström

Nämnd förordar en gemensam myndighet

Ett räddningsområde kan bli verklighet vid årsskiftet.
Baltichallen efter brand

Polisen utreder branden i Baltichallen

Bevakningen avslutad, polisutredningen inledd.
Trobergshemmet, Mariehamn

Nu ska gårdarna i staden inspekteras

Det är dags för den årliga gatusynen i Mariehamn. Den 25-26 maj kollar byggnadsinspektionen att det inte finns några brister på fastigheterna.
201221 , 20122021 , 20211220 , 2018 införde Mariehamns stadmobilförbud i skolorna. Nu vill eleverna i Strandnäs högstadieskola att det ska tas bort , mobiltelfon i skolan , mobilfria skola , Elevrådet vid Strandnäs högstadieskola vill att mobilförbudet upphävs. ,

Mobilförbudet i stadens skolor kan hävas

Ett totalförbud har inget stöd i lag.
Ingrid Zetterman

Spetskompetens plockas in i flera av stadens bolag

Politiker får lämna när personer med specialkompetens väljs in.
Tekniska verket, tekniska verken

Så här ska Mariehamn lösa ledningen av stadsmiljösektorn

Tillförordnade chefen Carolina Sandell får specialuppdrag.

Carolina Sandell tf stadsmiljöchef

231119 , 23112019 , 20191123 , Torgtaket invigdes , torget *** Local Caption *** @Bildtext:I lördags invigdes Torgtaket officiellt.

”Vi fattar ett nytt beslut som tillkommer i rätt ordning”

Beslut om torgtakets finansiering tillkom felaktigt och nu ska staden rätta till felen.
Ingrid Zetterman

Stadsstyrelsen förkastade rättelseyrkandet om Ida Mann

Stadsstyrelsen har behandlat ärendet klart

Nu finns en plan för lekparken vid torget

Wirénska parken ska bli mer lekvänlig.
Arne Selander, Stadsdirektör, Mariehamns stad

”Tydligt att hon inte vill gå ut med uppgifterna”

Stadsdirektör Arne Selander: Vill hon inte lämna ut det kan vi inte göra det.
Mariehamns Stadshus, Stadshuset

Ida Mann vill inte att skriftlig motivering blir offentlig

”Det som har sagts till mig är inte protokollfört”
 *** Local Caption *** @Normal:Foto: Florencia Villarroel, praoStadshusetMariehamnStadshus

Vill att stadsstyrelsen omprövar Ida Mann-beslut

"Ida Mann-ärendet bör återupptas”
Mariehamns Stadshus, Stadshuset

Stadsmiljöchefens kontrakt förlängs inte

”Jag är ledsen att jag inte får fortsätta”
240721 , 24072021 , 20210724 , Anders Wiklöf ordnade på sin 75års dag en flashmob på Torggatan i Mariehamn med flera svenska artiuster och åländska musiker , flash mob , på bilden John Martin Bengtsson, Therese Karlsson , Anders Wiklöf som själv var med och sjöng , Lasse Berghagen , LaGaylia Frazier , musik , sång , mycket folk på stan , turistsäsong *** Local Caption *** @Bildtext:En stor skara människor uppmärksammade det korta uppträdandet.

Idealsamhälle föreslås som vision för Mariehamn

”Stadskärna full av människor som hamnar i spontana samtal med varandra”.
Ytternäs skola, tillbyggnad klar för inflyttning

Inflyttningsdags för eleverna i Ytternäs skola

Tillbyggnaden öppnar efter sportlovet.

Gatukorsning stängs av i stan