Oväntat möte. Rådjuret i dikeskanten och fotografen blev lika överraskade över mötet på nära håll.

Ökad skyddsjakt på rådjur i staden

Allt fler rådjur rör sig i staden och skapar olägenheter. Nu föreslås en utökad skyddsjakt för att komma åt problemen.
140519, 14052019 , 20190514 , Nya Padelbanan vid Bollhalla , Mariehamn Lawn-Tennis Klubb bygger ny padel-bana , padel , padeltennis , racketsport *** Local Caption *** @Bildtext:Bollhalla, tennis, padel, Peter Forsström @Foto:Foto: Hülya Tokur-Ehres

MLK vill utveckla Bollhalla

Beskedet att MLK får köpa Bollhalla hälsas med glädje av klubben som de senaste åren vuxit kraftigt.
Tennis Klubb, Bollhalla

”Saknas tydlig linje för fastighetsförsäljningar”

Motståndarna till att sälja Bollhalla till MLK efterlyser principer för stadens egendomsförsäljningar.
080120 , 08012020 , 20200108 ,  Övernäs skola , nyrenoverat kök , skolkök , skolmat , mat , buffe

(C) och (S) vill se höjd skolmatspeng redan i höst

Mariehamnspolitiker enade i skolmatsfrågan

Bildningsnämnden vill ha mer pengar för skolmat

Förslaget: 2,20 euro per elev
Björn Bergman, Svenska stadskärnor.

Mariehamn vill bli ”Årets stadskärna”

Tar hjälp från externa krafter.
Bollhalla, Tennisbanor,  *** Local Caption *** @Bildtext:För snart två år sedan invigde MLK sin första padelbana – den första på Åland. Nu har man tagit i bruk ytterligare en.@Foto:Foto: Daniel Eriksson

Stadsstyrelsen: Sälj Bollhalla för 415.000 euro

Förslaget med MLK som köpare lämnas till fullmäktige.
Strandnäs skola , Covid-19, covid, corona , pandemi

Vill utreda alla alternativ till nytt dagis

Här är de olika alternativen.

15 vill bli stadsarkitekt i Mariehamn

Ska efterträda Sirkka Wegelius.
050620 , 05062020 , 20200605 , Skolavslutning , grundskolorna hade sin sommaravslutning , skola , Strandnäs högstadieskola , Rektor Mikael Rosbäck en annorlunda avslutning där föräldrar inte fick närvara pga corona pandemin , Covid-19 , sommarlov

Bildningschefen: Kvaliteten sänks inte

1,67 euro per dag och elev räcker, menar Mikael Rosbäck.
Övernäs skola, elevrådet om skolmat

”Vi står oss inte hela dagen på gröt”

Elever om den bantade skolmaten.

Överlämnar upprop om byggnadsvård

Förslag på framtida underhåll av rådhuset.
Non-violence av Carl Fredrik Reuterswärd. Anders Wiklöfs gåva till Åland

Dags för beslut om statyplacering

Kan tillfälligt placeras i Esplanaden.
2910178 , 29102018 , 20181029 , Daghemsverksamheten Flaggskeppet , daghem , dagis *** Local Caption *** @Bildtext:Daghemsverksamheten i det fuktskadade Flaggskeppet flyttas till Mariegård.Foto: Robert Jansson

Rådhuset renoveras och blir integrationscentrum

Fastigheten ska renoveras för 100.000 euro.
Parkeringsplatser,  *** Local Caption *** @Bildtext:”Det gjordes ett försök med att göra hela Torggatan till gågata för flera år sedan. Det blev en total flopp. Det här som presenteras är ingenting nytt alls” säger Michele Ferrari vid Nonna Rina.

”Hela beredningen var politiserad”

Liberal anklagelse mot stadsarkitekten i Lilla holmen-ärendet.
Lilla holmen, fågelhus, fåglar

Lilla holmens fåglar flyttar till Johannebo

Veterinären: Den näst bästa lösningen
180822 , 18082022 , 20220818 , Lilla Holmen Fågelhuset , fågelhus , byggnad

Oenig stadsnämnd föreslår k-märkning

Vann med minsta möjliga marginal i omröstningen om fågelhuset och paviljongen på Lilla holmen.

Smutsiga väggar och tak i årets gatusyn

I årets gatusyn anmärks både stora och små brister i Mariehamn. Byggnadsinspektionen menar ändå att de flesta fastighetsägare sköter sig väl.
Kulturnatten 2022, proevents

Kulturnatten bjöd på strålande solsken och en stad i rörelse

Besökarna strövade från scen till scen för att ta del av ett program för alla åldrar och smaker
Mariehamns Stadshus, Stadshuset

Kränkningar mot stadens personal ökar

Nästan 100 av drygt 800 arbetstagare inom Mariehamns stad har upplevt trakasserier.

Polisen fattar beslut om förundersökning i höst

Kommissarie John Clemes: Det är ett omfattande material att gå igenom.
Mariehamn, trafik, Ålandsvägen

Vill ha smidigare trafiklösning från hamnen

Bilarna från Västerhamn skapar köer i centrum, vilket i sin tur påverkar miljön negativt. Det påpekar Anders Holmberg i en motion till fullmäktige.
Kursgården, Böndernas hus, Medis, Byggnader, Mariehamn

Kanslichefen: Vår skyldighet att gå till polisen

"Det som uppdagades behöver granskas närmare."

Anställda i staden anmäls för brott

Staden efter granskning av Medis utbetalningar: Kan finnas anledning att misstänka.
050620 , 05062020 , 20200605 , Skolavslutning , grundskolorna hade sin sommaravslutning , skola , Strandnäs högstadieskola , Rektor Mikael Rosbäck en annorlunda avslutning där föräldrar inte fick närvara pga corona pandemin , Covid-19 , sommarlov

Bildningschefen: En markering mot agerandet

Mikael Rosbäck ser allvarligt på Medis rektors agerande.