Snart kan högskolan dra in olämpligas studierätt

Rektorn: Vi har saknat de här kriterierna.
Tommy Thörnross, Nya Polishuset, Polis

Färre uppklarade brott under 2022

De uppklarade brotten på Åland har minskat, men färre brott begås jämfört med hela Finland.

Oroväckande brister i översättning av finska lagar

Inte godtagbart, enligt justitiekansler Tuomas Pöysti.
Mise, soptuna, återvinning, sopavgift,

Jomala ser en risk för att Mise slås sönder

Jomala kommun ger inte sitt bifall till landskapsregeringens senaste lagförslag om avfallshanteringen på Åland.
250222 , 25022022 , 20220225 , Mise , Miro Transport ,  sophantering i Mariehamn , soptömning , Mise , sortering , soptunna , sophämtning , soptransport , hushållsavfall , avfallshantering , sopor , sopbil , avfall

Kritik mot lagförslag om avfallshantering

Mises styrelseordförande Anna Holmström: Det finns risk för att sorteringsgraden blir lägre och att kostnaderna ökar.
280420 , 28042020 , 20200428 , Geta , flygbild , flygfoto , jordbruk åkrar , jordbruksmark

Hård kritik mot nya vattenlagen från jordbrukshåll

”Tar bort verksamhetsförutsättningarna för det egna näringslivet”.

”Finns risk för fler detaljerade frågor”

Så anpassas förundersökningen till nya sexualbrottslagen.
Lawyer, court, law, justice

Fokus på samtycke och förövare i ny sexbrottslag

Stärker den sexuella självbestämmanderätten.
Sopor, sopsortering, avfall,

Kommunerna 
kritiska till
 avfallslag

Bred kritik mot bristande producentansvar.
140922 , 14092022 , 20220914 ,  Lagting , lagtinget , plenum , plenisal , politiker , politik , Alfons Röblom , Hållbart Initiativ (HI)

Ny djurskyddslag blir blankettlag

Efter kritiken – nya lagen på gång.

Finström: Ny postlag förutsätter digitalisering

Geta: Helheten kan bli lidande i kriskommunlag

LR: 53 punkter i finska vårdlagen måste ändras

”Man undrar om det är okunskap”.

Brottsoffrets ställning stärks i nya sexlagen

I dag lämnade Finlands regering över förslaget till ny sexbrottslag till riksdagen.

Ny djurskyddslag dröjer

Trots att alla är överens om att det behövs, dröjer en modernisering av djurskyddslagen.

Många nya lagar nästa år

Stärkt konsumentskydd och billigare pass är några av ändringarna.

Ministerium vill ändra del av självstyrelselagen

LR vill ändra vallagen

”Riskerna med internetröstning är för stora”