Ministerium vill ändra del av självstyrelselagen

LR vill ändra vallagen

”Riskerna med internetröstning är för stora”