KST intresserat av nytt vårdinformationssystem

Taket på det branddrabbade huset på Doppingvägen lyfts bort.

KST kan be kommunen prioritera bostadslösa

Drabbade efter branden kan få vägledning.
KST vill att klienter ska få en plats i Mariehamn när de skrivs ut från psykiatrisk vård. Eftervård utanför Åland ger en hög kostnad för förbundet.<@Fotograf>Hülya Tokur-Ehres

KST planerar för eget socialpsykiatriskt boende

”Svårt att hitta sådana platser i Finland som är på svenska”.

Stämman godkände KST:s bokslut

Kommunernas socialtjänst (KST) har visat intresse att nytta Landskapets Fastighetsverks tjänster för sin fastighetsskötsel. <@Fotograf>Robert Jansson

KST vill anlita fastighetsverket

”Man ska titta på alla möjligheter att samarbeta”.

KST-verksamhet 833.000 euro över budget

Upphandlar familjerådgivning för 1.8 miljoner euro

”Det är ett misslyckande för alla parter att man nu måste avgöra den här saken i domstol, säger KST_s ordförande Nina Fellman.<@Fotograf>Hülya Tokur-Ehres@Normal_indrag:

Alla kommuner får betala om KST förlorar rättstvist

1,5 miljoner euro har avsatts för att kunna betala kommunernas fordringar-
Oasens förbundsdirektör Ann-Christine Österbacka.

Så skiljer sig kommunalförbundens arvoden åt

Ett förbund ville fördubbla arvode.
Nina Fellman (S) fick 615 röster i riksdagsvalet.

”Hedrande att få jobba med den här verksamheten”

Nina Fellman är ny ordförande för KST.

ÅMHM fortsätter markera kring obehörig personal

Flera KST-boenden följer inte reglerna.
Läget mellan Mariehamn och Kommunernas socialtjänst (KST) blir frostigare. Stadsstyrelsen har beslutat stämma KST på 406.000 euro efter att det senaste förlikningsförsöket misslyckats.

Staden tar KST till domstol

”Vi lämnar in en stämning och så får processen gå vidare”.
KST vill ta reda på om det finns andra lämpliga lokaler på marknaden än de man nu hyr i Nyfahlers och på Nygatan. ”Finns det inte lämpliga lokaler till rimliga priser kan det sluta med att KST bygger själv”, säger ordförande Runar Karlsson.Hülya Tokur-Ehres

Otrygg situation för anställda inom KST

• Söker nya lokaler • Kan öka kostnaderna

KST-stämman backar från tidigare sparkrav

”Lagstiftar man har det ett pris”.
KST behöver en halv miljon euro extra för att hålla i gång boendet på Svedgränd. Det finns kö till boende och man vill undvika höga klientavgifter.

KST har stor brist på boendeplatser

”Lika viktigt är det att beakta den humana aspekten”
På fredag är det dags för en ny förbundsstämma för KST. Bilden togs vid stämman i oktober, där kravet på budgetminskningar klubbades.

Jomala vill godkänna KST:s sparförslag

Så länge som klienternas rättigheter inte äventyras
Runar Karlsson diskuterar med Harry Jansson med ryggen mot kameran. Båda var mycket aktiva i kampen mot en gemensam räddningsmyndighet.@Foto:Theresa Axén

Sparkraven omöjliga enligt KST-styrelsen

Vill se sparbeting på 300.000 i stället för en halv till en miljon

Staden och KST har inte kommit överens

Styrelsen för KST ska hålla ett extra styrelsemöte efter onsdagens förbundsstämma för att diskutera hur nästa års budget kan minskas.

”Har fått jättemycket kritik från ägarna”

KST:s ordförande Runar Karlsson (C) om stämmans beslut om kostnadsminskningar.

”KST får mer pengar – men inte så mycket som de önskar”

Stadsdirektören vill nyansera bilden

KST går vidare med nybygge på Svedgränd

KST och staden vill förhandla med ÅHS

KST kan tvingas bryta mot lagen

Kritik mot stämmans kraftiga budgetsänkning.
Man kan både förtidsrösta och rösta på valdagen utan röstkort. Men det är ett vanligt missförstånd att man inte kan göra det, säger Rasmus Lindqvist.

Boende inom KST fick sina röstkort två dagar före valet

”Det är någon form av särbehandling som inte känns okej”.
Om större nedskärningar klubbas på stämman får det konsekvenser, enligt styrelseordförande Runar Karlsson. Bilden togs vid KST_s stämma 2020.

KST-styrelsen ändrar inte budgetförslaget

Förbundsdirektören: Omöjligt för KST att sänka kostnaderna.