Vill göra nytt försök att lösa fakturatvist

Stadsstyrelsen går inte vidare med stämningen.

Förbundsdirektören: DKCO har varit jävigt att titta på ÅHS agerande

Menar att KST inte delar stadens uppfattning.
Den som söker upprättelse kan använda sig av stadens visselblåsarfunktion, men något behov verkar ännu inte ha uppstått.

Förslag i staden: Stäm KST och kräv 406.000

Mariehamns stad och KST är oeniga om vem som ska stå för kostnaden för en klient.

Kumlingekritik mot KST:s budgetökning

Eckerö efterlyser mer budgetdisciplin i KST

KST ratar lagförslag – vill inte ta över ansvaret för skyddshemmen

"Behöver mer resurser".

Nedskärningar går ut över de mest utsatta i samhället

Runar Karlsson om kommuners krav på minskade KST-kostnader
KST har fastigheter på Maskrosvägen och Tistelgränd.

Finström vill köpa KST-fastigheter

Ska hjälpa till att lösa kommunens brist på platser inom äldreomsorgen.
Verksamhetskostnaderna för KST har ökat med flera miljoner sedan 2021, något Finström och kommundirektör Magnus Sandberg ifrågasätter.

Finströms nota för KST stiger med 244.000 euro

Kommunen kräver kostnadseffektivitet
<@Foto>Robert Jansson

”Kostnaderna har skenat utom all kontroll”

Brändö starkt kritiska till KST:s budgetförslag.
<@Foto>Robert Jansson

Höjda löner för hela KST:s ledningsgrupp

Oenig styrelse beslutade om löneförhöjningar.
041021 , 04102021 , 20211004 ,  Landskapsregeringens nya handlingsplan för hanteringen av covid-19 på Åland presenterades av Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson , corona , covid 19

Ministerkritik mot KST

Det är orimligt att personer som behöver serviceformen stöd för rörligheten från Kommunernas socialtjänst (KST) .

”Outbildade är ofta ensamma med klienter nattetid”

Anställd kritiserar KST.

KST har utsett brukarråd

Brukarråd ska förbättra KST:s verksamhet

Köp av tjänster dyrare än beräknat för KST

...men personalkostnaderna sjönk.
250522 , 25052022 , 20220525 , ÅHS psykiatriska klinik , psykiatrivård , psykiatriska kliniken

Utskrivna psykiatripatienter bodde kvar på ÅHS – för 1.260 per dygn

Tvist om vem som ska betala.
KST, Rosa Villan

Hela golvet behöver saneras i KST-boende

Renovering kan påskyndas.
140622 , 14062022 , 20220614 , KST , förbundsdirektörKatarina Dahlman

”Klagomålet är inte ogrundat”

KST medger att det finns skäl till klagomål angående arbetsavtalen vid Fixtjänst.
031219 , 03122019 , 20191203 , Bemötandepriset 2019 tilldelas Pub Stallhagen och Johanna Dahlgren för initiativet att donera överbliven mat till åländska cancerpatienter som vistas i Åbo , priset delas ut av Ålands handikappförbund , på bilden Henrik Lagerberg

Handikappförbundet saknar uppföljning av beslut

ÅMHM-beslutet är välkommet för ÅHF som hoppas på en förbättring. Men ordförande Henrik Lagerberg saknar beslut om en uppföljning.
230419 , 23042019 , 20190423 , Inbrott på Fixtjänst i Mariehamn , stöld , skadegörelse *** Local Caption *** @Bildtext:Tjuven eller tjuvarna slog till under måndagskvällen eller -natten men fick inte med sig någonting annat än en tom kassaapparat.

Missnöje med KST – får rätt av ÅMHM

ÅMHM anser att KST brister i hur man hanterat arbetsavtalen för de 34 klienter som är verksamma vid Fixtjänst.
Runar Karlsson, ordförande KST, Fixtjänst *** Local Caption *** @Bildtext:Runar Karlsson är KST:s styrelseordförande och han är bekymrad över att staden tvekar kring att förlänga arrendeavtalet för Fixtjänst-huset. @Normal:<@Foto>Foto Daniel Eriksson

KST återremitterade ärende om integration

Nu inväntar både KST och kommunerna det informationstillfälle som ska hållas senare i mars.
Close up mother supporting, touching adorable little daughter hands, family enjoying tender moment, expressing love and care, mum comforting, caressing kid, childcare, children protection concept

Avbryter rekrytering av barnatillsynsman

Svårt att locka sökande med rätt kompetens.
052220 , 05112020 , 20201105 , KST , Kommunsrenas socialtjänst , kontoret i Nyfhalers på Skarpansvägen 30

För långsam behandlingstid av utkomststöd

KST hänvisar till handläggningstid orsakat av personalsituation.
Runar Karlsson, ordförande KST, Fixtjänst *** Local Caption *** @Bildtext:Runar Karlsson är KST:s styrelseordförande och han är bekymrad över att staden tvekar kring att förlänga arrendeavtalet för Fixtjänst-huset. @Normal:<@Foto>Foto Daniel Eriksson

Tillfälligt avtal ska trygga Fixtjänsts verksamhet

Skriver nytt avtal i väntan på stadens beslut om tomtarrende.
Fixtjänst,  *** Local Caption *** @Bildtext:På Fabriksgatan 10 finns Fixtjänsts nya lokaler, betydligt bättre anpassade till verksamheten än tidigare utrymmen.

Staden kan stoppa KST från att överta Fixtjänst

Oklart när besked kan ges