Nämnden accepterar beslutet om discgolf

Godkänner extra anslag för skola

Mariehamns barnrådgivning flyttar till Jomala i höst

Beslutet om bygglov för discgolfbanan upphävs

Både underlag och motiveringar var bristfälliga, enligt domstolen

Ett steg närmare utbyggnad av KHS

Men Hammarlands representant reserverade sig

Klart att Jomala bjuder ut markområde i Gölby

Det nya bostadsområdet ska ligga i direkt anslutning till det befintliga vid Österhagsvägen.

Nu ska trafiksäkerheten på Österhagsvägen utredas

Boende oroliga när Norra Bergshöjden expanderar.
Christian Dreyer, Jomalas nya kommundirektör, säger att det har varit spännande att dyka rätt ner i en ny kommunrganisation mitt under pågående coronakris.

Enig kommunstyrelse: Jomala bygger dagis på Möckelö

”Besvär kan inte användas för att hålla kommunen gisslan”
Möckelö var under 2019 den by på Åland som växte mest, med totalt 76 personer.

Premonts rättelseyrkande avslås av Jomala kommun

Jomala kommun ändrar inte sitt beslut gällande vem som ska få bygga ett nytt daghem i Möckelö strand.

Experten om dagisupphandlingen: Ett byråkratiskt dokument

Bedöms inte som ett traditionellt ska-krav.
Christian Dreyer, Jomalas nya kommundirektör, säger att det har varit spännande att dyka rätt ner i en ny kommunrganisation mitt under pågående coronakris.

Christian Dreyer om dagisupphandlingen: Godkänner inga kompletteringar

Behandlar Premonts rättelseyrkande på onsdag.
Möckelö var under 2019 den by på Åland som växte mest, med totalt 76 personer.

Kräver att beslut om dagisbygge rivs upp

Premonts anbud förkastades – trots att det var förmånligast. Saknades underskrifter från underentreprenörerna.

Ny rabatt föreslås i Jomalas barnomsorg

”Alla grannar är medvetna om problem med stationen”

Pumpstationen nära Solbergsstranden varnar ofta.

Fortsatt mysterium om utsläpp i Slemmern

Jomala hittar inget läckage.

Stora visioner runt hela anläggningen i Jomala

"Blir det som vi vill blir det samma som på den sjumannaplan i Göteborg där man testat ett granulat som är till hundra procent återvinningsbart."

Nu är nya golvet på plats i Vikingahallen

Får gott betyg av användarna.

Berghyddan behöver renoveras – men vem ska betala?

Ingen verksamhet i byggnaden på flera år.

Nu är de nya beachvolleyplanerna i Jomala invigda

Markarbetet klart på ungefär en månad – och kostnaden landar på strax under 35.000 euro.

Tilläggsmedel på 1,9 miljoner för daghem i Möckelö strand

Enhälligt kommunfullmäktige beslutade om tilläggsmedel under ett extrainsatt möte.
Kommundirektör Christian Dreyer, Christian Dreyer, kumlinge,

Överskott för Jomala 2022

Framtiden ser mer utmanande ut.
250522 , 25052022 , 20220525 , ÅHS psykiatriska klinik , psykiatrivård , psykiatriska kliniken

Utskrivna psykiatripatienter bodde kvar på ÅHS – för 1.260 per dygn

Tvist om vem som ska betala.

Ålands vatten vill bygga ut

Turegården,

Brist på aktiva kan stänga Thuregården

Uthyrningen kan avslutas.

Jomala siktar på nybyggt daghem

Diamanten i Sviby rivs när Jomala ska satsa på en nybyggnad med två avdelningar.