Jomalas överskott på 453.000 kan användas fritt

Gamla Sviby skola byggdes 1930, enligt ritningar som skulle representera en ”karaktäristisk åländsk byggnadstyp”. I sommar ska den rivas.

Kommunen ordnar utförsäljning vid Diamanten

”Det är ute för upphandling nu, förhoppningen är att komma igång i juli”.

Solbergetboende vill att ljudvallen höjs

Tre medborgarinitiativ inlämnade till kommunen.
Socialförvaltningen satt tidigare på första våningen nu har de flyttat till nya lokaler en trappa upp.

Fågelbergets boende vill asfaltera plan på lekplats

Kan bekosta det själva.

Gottby kan få ny brandstation

”Det vore viktigt för vår verksamhet.”

Oasens styrelse föreslår att Hemgården säljs

”Det går snabbt i Jomala och vi kände att vi behöver fatta ett beslut.”

Sviby skola kan rivas i sommar

Renovering blir för dyrt - Jomala vill bygga nytt daghem i Sviby.

Beviljar 1,2 miljoner euro för skolgården

Det behövs 1,2 miljoner i tilläggsmedel för att rusta upp Vikingaåsens skolgård. Bilden togs när den nyrenoverade skolan invigdes nyligen.<@Fotograf>Hülya Tokur-Ehres

Kraftigt höjd byggnota för skolprojekt i Jomala

Nästan dubbelt mer än det ursprungliga kostnadstaket.
Jomala kommun anhåller hos landskapsregeringen om att förverkliga gång- och cykelvägar från S-market till flygfältet och till Norra Svibyvägens korsning med Kasbergsvägen (de röda sträckorna på kartan).<@Fotograf>Illustration: Jomala kommuns gång- och cykelvägsplan 2024–2034@Normal_indrag:

Gc-väg till flygfältet kan börja byggas i år

Tar befintlig väg ett steg vidare.

De tar sig an Jomalas bygge av äldreboende

Både bättre och större i Jomalas ombyggda skola

Se bildspel från invigningen av de nya lokalerna på Vikingaåsens skola.
Ett område i närheten av ungdomslokalen Berghyddan nämns som en möjlig placering för ett nytt äldreboende i Jomala.

Beslutet fattat om Jomalas äldreomsorg

Ritningar ska tas fram.

Vill ha en grupp för ungdomars välmående

Wille Valve säger att Oasen nu skyndsamt behöver få en ny ledning och styrelse på plats och att kommunalförbundet på sikt måste få till en annan organisationsmodell. Robert Jansson

”Oasen behöver skyndsamt en fungerande ledning”

Kommuner bekymrade över situationen i Oasen.

Andrea Björnhuvud får chefsjobb i Jomala

Andelen barn som nyttjar barnomsorgen har ökat på grund av en lagändring, enligt Jomala kommun. Men enligt kommunen har landskapsregeringen inte uppfyllt sin skyldighet att öka sin del av finansieringen.

Jomala uppmanar LR att inte bryta mot lagen

Sedan augusti 2022 gäller bland annat att barn har rätt till barnomsorg oavsett föräldrarnas sysselsättning.
”Det är inte fråga om någon särlösning med bättre villkor än andra”, säger Jomalas kommundirektör Christian Dreyer om sitt förslag som berör chefernas löneutveckling.

Förslag om höjda löner till flera Jomalachefer

Den största höjningen föreslås för ekonomichefen och personalchefen.

Hotas med vite om inte översvämningar upphör

Avloppsvatten rinner ut i diken i Jomala kommun

Solbergetboende vill ha säkrare skoltrafik

Karlsson-Karlsson leder diakoniföreni

Berghyddan i Jomala har stått oanvänd länge.

Jomala föreslår nytt äldreboende i egen regi

Ser fördelar med att bygga eget framför att gå ihop med andra kommuner.
Ungdomsgården i Jomala finns i Vikingagården.

Ungdomsgården i Jomala utsatt för stöld och skadegörelse

Jomala ungdomsgård har under en längre tid blivit utsatt för stöld och skadegörelse. Nu vädjar man till föräldrar att prata med sina barn.
Jomala, bostadsområde, bostäder, Solberget

Flera översvämningar i Jomala under helgen

”Vi hade en del bekymmer på fredagskvällen”.

Heidi Eriksson får tjänst i Jomala