Kraftig ökning av finländska övernattare

Åsub: Nästan 76 procent av gästerna i augusti var finländare.