”Folk har vuxit upp här hos oss”

Indigos grundare om de 20 första åren