Gustaf Eriksons arkiv upptas i UNESCOs världsminnesregister

Åland får ett världsminne
Tjära, tjärseminarium, Pia Sjöberg *** Local Caption *** @Bildtext:Antikvarie Pia Sjöberg.

”Stor förlust att Brosågen är borta”

Var troligen den sista kvarvarande anläggningen på Åland i sitt slag.

Riktig rysare när ÅM i historia avgjordes

Nivån på historiekunskaperna är, precis som i fjol, påfallande höga.

Åland är trygghet för Sara Hedrenius

Den åländska vården och krishanteringen hyllas av Estoniaöverlevaren Sara Hedrenius, som nyligen utkommit med en bok om sina upplevelser.

Arkeologistudenter hittade silverskatt

De senaste veckorna har arkeologistuderande från Helsingfors universitet befunnit sig på en fältkurs i Bartsgårda.
Jettböle stenåldersboplats. Erik Samuelsson inför Jettböledagen

Stenåldersplatsen kommer till liv

Nya idéer ska få folk att lära sig om stenåldern.