Åland med i pilotprojekt för fiskodling

Två företag ska testa ny teknik för att samla upp slammet.
Anders Kiessling, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Åland kan bli pilotplats för att samla upp slam

”Åland kan göra samma resa som Sverige, fast betydligt snabbare”.
210120 , 21012020 , 2020121 , Fifax fiskodling i Eckerö ,  Fifax Ab , landbaserade fiskodlingen , Vd Samppa Ruohtula , odla fisk , regnbågslax odling , fiskindustri , industri  , flygbild , flygfoto *** Local Caption *** @Bildtext:Snart odlas laxöring i samtliga 36 bassänger i Fifax 15.000 kvadratmeter stora anläggning i Storby, Eckerö.

Fifax håller extra bolagsstämma

Fiskodlingsföretaget Fifax håller i dag extra bolagsstämma för att få in mera kapital.

”Högre utsläppskrav hotar branschens existens”

Ålands fiskodlarförening oroas över skärpta regler.

Fiskodlingarna större miljöbov än korna

Tusentals ton slam från fiskodlingar går rätt ut i havet.
Anläggningen är numera uppdelad i tre enheter om tolv bassänger. Hit har ännu inge fisk kommit efter IHN-smittan i fjol. Just nu har man bara yngel i kläckeri och yngelavdelningen, dit besökare inte får komma.

3,3 miljoner i förlust för Fifax

Nu fokuserar man på återuppstarten.
Fiskodlingsföretaget Nordic Trout anser att ett fel ligger till grund för deras avloppsvattenavgift till Föglö kommun.

Jämkar inte Nordic Trouts avloppsvattenpris retroaktivt

Nordic Trout Ab saknar i dag ett gällande avtal med Föglö kommun om att få leverera avloppsvatten till kommunens avloppsreningsverk.
120918 , 12092018 , 20180912 , Rosita Broström , Seminariumom cirkulär ekonomi i LRs auditorium , föreläsning med omvärldsbevakaren Tobias Jansson från Göteborg som berättade om trender som stöder den cirkulära ekonomin

Sälsäkra kassar skyddar fiskodlarna till viss del

”Inget hundraprocentigt skydd.”
Skärgårdstrafiken, Ålandstrafiken, passagerare om eventuella indragningar på Tvärgående linjen. Odin *** Local Caption *** @Normal:Ms Odin trafikerar den tvärgående linjen, från Snäckö hamn i Kumlinge (bild) till antingen Överö eller Långnäs.

Skärgården ryter till: Inga höjda taxor

Skärgårdskommuner vill inte se höjda taxor för fiskerinäringens bilar
210120 , 21012020 , 2020121 , Fifax fiskodling i Eckerö ,  Fifax Ab , landbaserade fiskodlingen , Vd Samppa Ruohtula , odla fisk , regnbågslax odling , fiskindustri , industri , fiskodlingsbassäng *** Local Caption *** @Bildtext:De tolv bassängerna i fas tre rymmer vardera drygt 500 kubikmeter vatten.

Fifax ersätts för avlivad fisk

Ersätts med 1,6 miljoner euro.
210120 , 21012020 , 2020121 , Fifax fiskodling i Eckerö ,  Fifax Ab , landbaserade fiskodlingen , Vd Samppa Ruohtula , odla fisk , regnbågslax odling , fiskindustri , industri , fiskodlingsbassäng *** Local Caption *** @Bildtext:De tolv bassängerna i fas tre rymmer vardera drygt 500 kubikmeter vatten.

Saneringsplan för Fifax fortfarande oklar

Fyra månader efter IHN-viruset står allt stilla.

Fiskodling i Brändö drabbad av fiskdöd

Otjänlig väderlek har lett till att Brändö Lax förlorat minst tio ton slaktmogen fisk.

Ökad förlust för Fifax

Fiskodlingsbolaget Fifax redovisar i dag en förlust på 13,7 miljoner euro för fjolåret.

Ytterligare en fiskodling IHN-drabbad

En fiskodling utanför restriktionszonen har nu smittats av fisksjukdomen IHN.

Nu pågår slakten av en halv miljon kilo lax

Senast på måndag ska slakten av all fisk i de IHN-drabbade fiskodlingarna avslutas.

En tredjedel av Fifax fisk dog av syrebrist

Uppemot en tredjedel av Fifax regnbågslaxar dog av syrebrist i våras. Syret i cisternen som förser bassängerna tog slut.

Livsmedelsverket: Smitta kan finnas på två platser

Nu inväntas provsvaret från den andra platsen.