Fpa, Folkpensionsanstaltens

Miljonkontrakt när Enfuce tecknar avtal med FPA

Upphandlingen värd fyra miljoner euro.

”Det finns inget tak för hur stora vi kan bli”

Nu börjar Enfuce sin globala expansion.