”Tråkigt att debatten har tagit såna proportioner”

Ålands natur & miljö om kritiken från discgolfförbundet.

Skrotar discgolfplanernapå Lotsberget

Ålands discgolfförbund lägger ner Gnistenplanerna helt.

Discgolfförbundet lägger Gnistenbanan på is

Det blir ingen bana vid Gnisten – inte i nuläget åtminstone.

Kritiserar stadsarkitektens sätt att räkna grönområden

Ålands discgolfförbund slår tillbaka mot flera av de argument som förts fram mot en discgolfbana på Lotsberget.

Överlämnade namnlista mot discgolf på Lotsberget

I går tog infrastrukturchef Kai Söderlund emot en namnlista mot discgolfbanan från Ålands Natur & Miljö.

Samlar namn mot ny discgolfbana

”Ingen discgolf på Lotsberget i Mariehamn”

Ettrigt när staden höll möte om discgolfbana

Det blev stundtals stridslysten stämning när Mariehamns stad ordnade ett informationsmöte discgolfsatsning.
Foto: Robert Jansson

Ålänningar fick tips av en europamästare