Trobergshemmet, Mariehamn

Nu inleds förstudien om ett demenscenter

Även stadsfullmäktige föredrar placering vid Trobergshemmet.
Trobergshemmet, Mariehamn *** Local Caption *** @Bildtext:Frågan om ett demenscenter i Mariehamn ska tas upp av äldreomsorgsnämnden på tisdag. Förvaltningens förslag är att bygga i anslutning till Trobergshemmet och att även inkludera St. Göranshemmet samt hyrda lokaler i Hälsans hus i helheten.@Normal:<@Foto>Foto: Hülya Tokur-Ehres

Avråder från en förhastad planering

Platsen för nytt demenscenter redan överexploaterad.