Äldreomsorgsnämndens ordförande Roger Jansson.<@Fotograf>Robert Jansson@Normal_indrag:

Enhälligt stöd för nytt demenscenter

Ska reda ut vilket av alternativen som är att föredra.
Ett köp av Mariepark är åter aktuellt. Dennis Jansson har gett staden två alternativ. @Foto:Daniel Eriksson

Kommitténs förslag: Här ska nytt demensboende byggas

Pekar ut två platser i Mariehamn.
Här i S_t Göranshemmet blir det 13 trygghetsboendeplatser. Ytterligare sex skapas i Johannahemmet, vilket betyder att hemservicens administration flyttas till Trobergshemmet. @

Staden går in för ny form av boende i S:t Göranshemmet

Ombyggnad av Trobergshemmet också aktuell

Skrotar planer på utbyggnad av Trobergshemmet

Frustration över sega beslut om demenscenter.
 I två av scenarierna rivs Trobergshemmets 1960-talsbyggnader för att ge plats för nya byggnader. Det kan leda till större klimatavtrycket och högre byggkostnader.

Jätteprojekt vid Trobergshemmet får nej i nämnd

Äldreomsorgsnämnden vill att stadens förvaltning ska ta fram ett nytt förslag kring ett äldrecenter.
Trobergshemmet, Mariehamn

Nu inleds förstudien om ett demenscenter

Även stadsfullmäktige föredrar placering vid Trobergshemmet.
Trobergshemmet, Mariehamn *** Local Caption *** @Bildtext:Frågan om ett demenscenter i Mariehamn ska tas upp av äldreomsorgsnämnden på tisdag. Förvaltningens förslag är att bygga i anslutning till Trobergshemmet och att även inkludera St. Göranshemmet samt hyrda lokaler i Hälsans hus i helheten.@Normal:<@Foto>Foto: Hülya Tokur-Ehres

Avråder från en förhastad planering

Platsen för nytt demenscenter redan överexploaterad.