Datainspektionen begär utredning från polisen

Saknar konsekvensbedömning av kartläggning av mopedister.
Dator, elektronik, skrot, sopor

JK uppmärksammar DI:s chef om sakligt språkbruk

Använt ett osaklig och olämpligt språk i mejl till staden.
General Data Protection Regulation (GDPR) on mobile phone. Cyber security and privacy business internet technology Concept.

EU kan dra Åland inför domstol

Att Åland inte uppfyller kraven i GDPR-lagstiftningen kan bli en rättsprocess.
Internet security and data protection concept, blockchain and cybersecurity

DI larmar: Åland bryter mot EU:s dataskyddslag

Brott mot lagen kan leda till rättsprocess.

Google Analytics strider mot dataskyddsförordning

Datainspektionen uppmanar aktörer och myndigheter att agera.