Det var väldigt mycket kamp och väldigt lite stöttning från vården, säger Tove Lundberg om den första tiden med postcovid. Genom Svenska Covidföreningen fick hon mest information och efter en tid blev hon föreningens ordförande.

Postcovid kändes som ett slag mot huvudet

”Sedan gick det aldrig över”
Avdelningschefen Marina Härtull samt läkarna Marika Nordberg och Micael Strandell i ÅHS postcovidteam ser allt färre fall av postcovid. Man fokuserar inte heller på vilket virus någon har haft, utan på de problem patienten har.

Viktigt att man tillåter sig återhämtning när man är sjuk

Många infektioner ger liknande problem som vid postcovid.
Höst brukar betyda luftvägsinfektioner. Nu ökar också antalet fall av covid, men det är svårt att säga exakt hur mycket i och med att det inte testas längre.

Antalet covidfall ökar

”Varje vecka sker det någon inläggning på grund av covid”.
Finansminister Roger Höglund (C) presenterade årets första tilläggsbudget.

Åland ersätts inte för det andra pandemiåret

Går miste om sex miljoner euro för 2021.
Mom holds her son as medical worker takes sample from his nose during coronavirus pandemic testing.

Åland lyfts som positivt exempel i pandemirapport

En rapport sammanställd av Nordens välfärdscenter finner att barns och ungas intressen åsidosattes under pandemin. Men Åland lyfts fram som undantag.
171220 , 17122020 , 20201217 , Läkaren Marina Donner visar hur man använder munskydd rätt och även hur man inte ska använda det , corona , covid-19 , pandemi , ansiktsskydd  *** Local Caption *** @Bildtext:Det är bra att sträcka ut munskyddets veck, då sitter det bättre.

”Kriterielistan för covid-ersättningen orättvis”

ÅHS-anställd som arbetade med smittade besviken över utebliven covidbonus.
270221 , 27022021 , 20210227 , ÅHS , Ålands Hälso och Sjukvård , sjukhuset , sjukhus , exteriör , corona , covid-19 , sjukhuspersonal coroana smittade

"Enstaka personer missnöjda"

Tehys verksamhetsledare Erkki Santamala: Folk förstod sist och slutligen ganska väl vilka motiveringar som finns.
1810018 , 18102018 , 20181018 , Smart start, Ålandstidningens satsning på hälsa , hur har det gått , promenad , promenera , motion , motionera ,  Pia Flink i Mariehamn

”Man känner sig mindre värd”

Närvårdaren Pia Flink är en av de personer som inte får ta del av covidengångsersättningen. Hon har nämligen bytt arbetsplats sedan år 2020.
Vård, äldrevård, Solgården i Eckerö

Alla vårdanställda får inte ta del av covidbonus

All vårdpersonal får inte ta del av covidbonusen på 600 euro. Den som har bytt arbetsgivare sedan 2020 blir nämligen utan.
270221 , 27022021 , 20210227 , ÅHS , Ålands Hälso och Sjukvård , sjukhuset , sjukhus , exteriör , corona , covid-19 , sjukhuspersonal coroana smittade

ÅHS slutar med isoleringsintyg vid covid-19.

”Varken nödvändigt eller effektivt”.
Doctor or nurse is holding the Covid-19 vaccine and syringe with her blue glove.

ÅHS fattar beslut om boosterdoser nästa vecka

Socialministeriet vill ervbjuda alla en fjärde dos mot covid-19.
Influensa, förkylning, virus, medicin, botemedel, epidemi, sjukdom, genre

Snart startar kurs för postcovid-drabbade

Hjälper ålänningar som lider av sviterna efter coronan.

LR vill tillåta ovaccinerad vårdpersonal

161220 , 16122020 , 20201216 , Nya corona snabbtest platsen vid ÅHS togs i bruk , det är gamla sjukhuskiosken som byggts om , coronatest , corona , covid-19 , pandemi , provtagning , coronaprovtagning , corona test , Ålands hälso och sjukvård , drive-in test , drive in

”Smittskyddsansvaret är inte vårt”

Hälsoministern kritisk till minskat covidstöd.
210421 ,21042021 , 20210421 , Munskydd som ligger o skräpar , använda munskydd ,  corona , covid-19 , pandemi , ansiktsskydd

LR: Statens covid-stöd är otillräckligt

Flera delar ersätts inte.
270721 , 27072021 , 20210727 , Corona snabbtest platsen vid ÅHS , det är gamla sjukhuskiosken som byggts om , coronatest , corona , covid-19 , pandemi , provtagning , coronaprovtagning , coronatest , corona test , coronaprov , Ålands hälso och sjukvård , drive-in test , drive in

Åland får sin andel av pandemipengar

ÅHS kostnader uppgår till 2,4 miljoner euro.
311021 , 31102021 , 20211031 , Budget 2022 , LR , Landskapsregeringen presenterade sin budget för 2022 , i Sjöfartsmuseets auditorium , regering , Ålands ekonomi , budget med underskott pga av corona pandemin ,  lantråd Veronica Thörnroos (C) , finansminister Roger Höglund (C) , socialminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ)

”Statens ansvar att ersätta kostnaderna”

Ersättningarna till ^HS för coronautgifter ligger på staten, menar landskapsregeringen.
161220 , 16122020 , 20201216 , Nya corona snabbtest platsen vid ÅHS togs i bruk , det är gamla sjukhuskiosken som byggts om , coronatest , corona , covid-19 , pandemi , provtagning , coronaprovtagning , corona test , Ålands hälso och sjukvård , drive-in test , drive in

ÅHS covidtestar bara prioriterade grupper

Orsakar besvär för företagare.
200221 , 20022021 , 20210220 , Corona vaccinering , coronavaccinering , vid ÅHS i konferensavdekningen , corona , covid-19 , pandemi , Ålands hälso och sjukvård , ÅHS

ÅHS öppnar för fjärde vaccindos till personer över 70 år

Erbjuder vaccinationerna från och med i dag.
Self test kit for Covid-19 at home showing positive on gray background, Coronavirus,Covid,Health,Home test, concept with copy space and surgical gloves close up

Smittspridning av covid-19 väntas öka mer i sommar

Vaccin bästa skyddet mot allvarlig sjukdom.
Corona Pandemi seminarium, föreläsare, gruppbild

Pandemirapport pekar
 ut onödiga åtgärder

Tvingande åtgärder direkt skadliga.

Dagpenning vid corona förlängs till årsskiftet

Fortsatt möjlighet till fri vaccinering och test.

Många över 80 år har fått fjärde dos

Oförändrad covidsituation på Åland

Tecken på 
avtagande epidemi i Finland