Proans får skriftlig anmärkning

Sopor, sopsortering, avfall,

Kommunerna 
kritiska till
 avfallslag

Bred kritik mot bristande producentansvar.
Sopor, sopsortering, avfall,

"Slår sönder ett välfungerande system"

Saltviks kommun om nya avfallslagen.