Kompost ska anmälas till kommunen eller Mise

Gäller såväl gamla och nya komposter.

Sumi Oy tar producentansvaret på Åland

Det finländska bolaget Sumi Oy startar ett åländskt dotterbolag, Sumi Åland Ab, för att hantera producentansvaret på Åland.

Proans får skriftlig anmärkning

Sopor, sopsortering, avfall,

Kommunerna 
kritiska till
 avfallslag

Bred kritik mot bristande producentansvar.
Sopor, sopsortering, avfall,

"Slår sönder ett välfungerande system"

Saltviks kommun om nya avfallslagen.