Sjöfart, Viking Line, Jan Hanses

”Blir fråga om nytt tonnage om vi ska vara kvar på linjen”

Jan Hanses: Vi måste titta på hur det är möjligt att genomföra