150922 , 15092022 , 20220915 , Widmans kross och grus i Gottby , gruskross , krossgrus , har köpt in egna  brännoljedrivna elaggregat för att få ned priset på el , höga elpriser , Kurre Widman
Widmans stenkross förbrukar omkring 3.000 kWh per dag vid full produktion. Det höga elpriset har gjort att företaget börjat producera egen el med ett dieselkraftverk.
Foto: Robert Jansson

Bild

Bild

Bild

Bild

Widmans kör stenkrossen på diesel

Det extremt höga elpriset har fått Widmans kross och grus att köra sina maskiner med egna dieselkraftverk.
– Det blir också dyrt, men vi måste köra stenkrossen när det behövs. Vi kan inte låta elpriset styra vårt arbete, säger Jan Widman.
Hittat fel i texten? Skriv till oss