22.03,.2016, Waldorf skolan flyttat till Björsby gamla skola *** Local Caption *** @Bildtext:Den ekonomiska framtiden är oviss för Waldorfskolan. Under hösten får verksamheten finansiering av landskapet, men sedan är det stopp. <f"Helvetica">Foto: Robert Jansson
Från hösten läggs dagisverksamheten ner.
Foto: Robert Jansson

Bild

Waldorf lägger ner sin daghemsverksamhet

Efter sommaren lägger Waldorf Åland r.f. sin daghemsverksamhet på is på obestämd framtid.

Anledningen är att en minskande barngrupp och högre krav på personal och administration utgör en för stor ekonomisk utmaning.
Hittat fel i texten? Skriv till oss