Vindkraftverk i Pettböle monteras ned efter 23 år

Vindkraftverken i Pettböle, Finström ska bytas ut.
Foto: Robert Jansson

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Fursten, ett av tre vindkraftverk på Pettbölebergen i Finström, monteras just nu ned. Samtidigt görs vindmätningar för att få fram produktionsberäkningar för framtidens ersättande kraftverk.
– På sikt är tanken att alla tre kraftverk ska ersättas när de fallit för åldersstrecket, säger Ålands vindkrafts styrelseordförande Cecilia Jansson.