Växthus, Mikael Landell, snö, vinter, kollaps *** Local Caption *** @Normal:Jacob SaurénMikael Lundell är nedstämd över det som inträffat. Han uppskattar av 60 procent av arealen i hans växthus nu är borta.
Mikael Lundell vill bygga ett eget vindkraftverk för att få ned energikostnaden i växthuset. Han anser att myndigheterna fokuserar för mycket på havsörnen och efterlyser en bredare syn på naturskyddet.
Foto: Jacob Saurén

Bild

”Vindkraften en 
överlevnadsfråga för verksamhet”

Växthusföretagaren Mikael Lundell i Simskäla har inte gett upp planerna på ett eget vindkraftverk. EU anser dock att projektet behöver förtydligas på ett antal punkter.
– Vi jobbar på att bemöta en begäran från landskapet. Det finns lösningar och egen vindkraft är enda sättet att få lönsamhet i produktionen, säger han.
Hittat fel i texten? Skriv till oss