OX2 har använt digital teknik för att få fram en bild av hur mycket vindkraftparken syns från fasta Åland.
Foto: OX2

Bild

Bild

Vindkraftbolaget: Så påverkas horisonten vid Norrhavet

Syns vindkraftverk från 20–30 kilometers avstånd?

Frågan är högst aktuell, och den är inte helt lätt att svara på.

Vindkraftbolaget OX2 har tagit fram en visualisering.

Hittat fel i texten? Skriv till oss