Vind AX slipper vite för sen komplettering till en bullerrapport för vindkraftverken i Långnabba.
Foto:

Bild

Vind AX slipper vite för sen komplettering

En komplettering till Vind AX bullerrapport för vindkraftverken i Långnabba inkom för sent till ÅMHM och Vind AX riskerade 15.000 euro i vite.

ÅMHM dömer ändå inte något vite i ärendet.

Hittat fel i texten? Skriv till oss