Genom att återinföra smittbegränsande åtgärder vill landskapsregeringen i första hand undvika att många försätts i karantän enligt smittskyddslagen, enligt jourhavande minister Annika Hambrudd.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Vill undvika masskarantän

​​​​​​​Den ökade smittspridningen får nu konsekvenser i form av återinförda åtgärder och rekommendationer.
– Vi vill undvika att många hamnar i karantän enligt smittskyddslagen och därmed inte kan utföra sina arbeten, säger jourhavande minister Annika Hambrudd (C).

Landskapsregeringen och ÅHS håller på torsdagen en extrainsatt presskonferens med anledning av att Åland på nytt befinner sig i den högsta fasen för smittspridning.

– De åtgärder vi nu rekommenderar fokuserar främst på att minska smittspridningen och att minska antalet som hamnar i karantän, säger Annika Hambrudd.

Även om smittspridningen ökar på många håll bidrar vaccinationerna till att behovet av sjukhusvård inte ökar.

– Över 80 procent har tagit sin första vaccinationsdos och många i riskgrupperna är dubbelvaccinerade. Just nu vårdas inte någon på sjukhuset på grund av covid-19.

Däremot hamnar många i karantän, vilket kan påverka viktiga samhällsfunktioner, säger Annika Hambrudd. Än så länge har inte några sådana funktioner störts.

– Det här görs i förebyggande syfte. Det har verifierats deltavirus, som är väldigt smittsamt. Det här är åtgärder för att vi ska minska smittspridningen och inte hamna i en situation där viktiga samhällsfunktioner inte kan fungera.

 I går vid lunchtid var 64 personer försatta i karantän. 

13 fall

Landskapsläkare Knut Lönnroth säger att det har varit en kraftig ökning av antalet fall, med 13 konstaterade fall måndag till onsdag den här veckan. Räknar man även med förra veckan blir antalet fall 15.

– Fem av dessa fall har bedömts som samhällssmitta.

Att deltavarianten har konstaterats på Åland är ingen överraskning, säger han.

– Det är den som har tagit över i många länder, inklusive Finland och Sverige.

– Viktigt att notera är att vi inte ser någon påverkan på belastningen på sjukvården när det gäller slutenvård, alltså personer inlagda på sjukhus. Det är lite samma tendens som man har sett i flera andra länder, inklusive i Finland. Det har skett en ökning framför allt, men inte bara, bland unga vuxna.

Viljan att vaccinera sig verkar vara mycket god på Åland, säger Knut Lönnroth. Men tillgången på vaccin är fortfarande begränsad.

– Vi hoppas förstås att den ska bli bättre, eller att vi åtminstone ska ha samma tillgång framöver, så att så många som möjligt, även bland de yngre, kan vaccinera sig.

Karantän ska hållas

Smittskyddsläkare Tora Woivalin säger att det finns goda möjligheter att boka tid för vaccination. Det är inte bara unga vuxna som inte riktigt har ”kommit i gång”, säger hon. 

– Även bland medelålders personer har inte alla tagit möjligheten. Av till exempel 40–44-åringarna har 22 procent inte tagit sin första dos vaccin.

Deltavarianten smittar lätt och kan spridas vid tillfälliga kontakter, säger hon.

– Det är mycket viktigt att respektera smittskyddskarantänen, hålla sig i karantän hela den angivna tiden och inte träffa andra människor.

Tf chefläkare Anders Westermark betonar vikten av att testa sig vid förkylningssymtom, så att man inte sprider viruset.

– Det är oerhört viktig att man bidrar till att begränsa omfattningen.

Det gäller även vid lindriga symtom, särskilt om man har fått en vaccindos.

– En enskild person kan sätta många människor i karantän. Då kan det lätt bli så att nyckelfunktioner slås ut och arbetsplatser blir utan personal. En större del av befolkningen i arbetsför ålder är enkelvaccinerade. De sätts i karantän som vanligt och kan mycket väl bli sjuka, säger Tora Woivalin.

12–15-åringar

Att påskynda den andra dosen är inte möjligt, säger hon.

– Vi behöver följa våra planerade system så att alla får den i tur och ordning. Det som också troligen är på gång i augusti är att man börjar vaccinera friska 12–15-åringar. Då behövs vaccin för den första dosen även för dem. 

Annika Hambrudd säger att frågan om distansundervisning inför skostarten om drygt två veckor också är högaktuell.

– Den kommer helt säkert att lyftas i samarbetsgruppen vid kommande möten. Det handlar om hur utvecklingen går, helt enkelt. Det är svårt att säga i dag hur det kommer att vara vid skolstarten.

Hittat fel i texten? Skriv till oss