Vikingaborg, Fšglš ungdomsfšrening, Fšglš UF,
Ungdomslokalen Vikingaborg är sedan i somras i Föglö kommuns ägo.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Vill spåna idéer kring Vikingaborgs framtid

Två ärenden som rör Vikingaborg i Sonboda tas i dag upp av Föglö kommunstyrelse. Ett förslag är att en arbetsgrupp ska få vaska fram idéer kring lokalen innan ärendet förs till kommunfullmäktige för beslut.
Hittat fel i texten? Skriv till oss