Eckerö, Kommunbilaga, Solgården,
På grund av ett stigande antal klienter är personaldimensioneringen inom äldreomsorgen i Eckerö i dag 0,59 vårdare per klient, vilket är klart under minimigränsen i äldrelagen.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Vill att kommunen ser över löner för närvårdare

På grund av ett stigande antal klienter har personalbristen inom äldreomsorgen i Eckerö ökat. Nu vill Axel Söderback, tf omvårdnadsledare, att kommunen utvärderar grundlönerna för att kunna anställa fler.
Hittat fel i texten? Skriv till oss