Att skapa plats för 60 nya vårdplatser plus tio platser för korttidsboende vid Trobergshemmet är byggnadstekniskt och stadsplanemässigt utmanande. Stadsstyrelsen föreslår därför en exploatering som ger 45 plus tio nya platser. Tanken är då att riva de gula 1960-talsbygggnaderna (på bilden) och ersätta dem med ett trevåningshus och ett sexvåningshus.
Att skapa plats för 60 nya vårdplatser plus tio platser för korttidsboende vid Trobergshemmet är byggnadstekniskt och stadsplanemässigt utmanande. Stadsstyrelsen föreslår därför en exploatering som ger 45 plus tio nya platser. Tanken är då att riva de gula 1960-talsbygggnaderna (på bilden) och ersätta dem med ett trevåningshus och ett sexvåningshus.
Foto: Robert Jansson

Bild

Vill bygga ett sexvåningshus mitt i kvarteret

I morgon kväll ska stadsfullmäktige diskutera hur staden kan gå vidare med placeringen av ett äldrecenter vid Trobergshemmet.

Stadsstyrelsens förslag är en femte variant, utöver de fyra scenarier som Sweco har börjat utreda. Förslaget inkluderar ett sexvåningshus som byggs mitt i kvarteret.
Hittat fel i texten? Skriv till oss