Fullmäktigeledamot Thomas Dahlgren anser att beslutet tillkommit i fel ordning.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Verkställighetsförbud för stort energiprojekt

Förvaltningsdomstolen har nu kommit med ett avgörande kring det stora energiprojektet Local Res. Det beslut fullmäktigeledamoten Thomas Dahlgren överklagat får inte verkställas innan ärendet är avgjort med laga kraft. 
Hittat fel i texten? Skriv till oss