Andelen barn i hushåll med risk för fattigdom har ökat sedan 2015 och ligger kring tio procent.
Foto: Robert Jansson

Bild

Växande andel barn i fattiga hushåll

Den åländska välfärden i form av disponibla inkomster har ökat något och är klart högre än i Finland. Inkomstfördelningen är däremot på samma nivå och andelen hushåll med låga inkomster minskar. Trots det bor vart tionde barn i hushåll med risk för fattigdom, visar statistik från Åsub.
Hittat fel i texten? Skriv till oss