Vårdpersonal vaccineras först

Vaccin
Vaccinet kommer i början av 2021.
Foto: Sebba Södergård

Bild

I början av året kommer coronavaccinet till Finland.
Vårdpersonalen står först på tur.