Close up hands of caregiver doctor helping old woman at private clinic. Close up of hands of nurse holding a senior patient with walking stick. Elder woman using walking cane at nursing home with nurse holding hand for support.
En arbetsgrupp med representanter från ÅHS, Mariehamns stad, Oasen, KST och också Geta och Eckerö ska ta fram förslag för att trygga och förbättra omsorgen och mental- och hälsovården av äldre.
Foto: Istock

Bild

Vårdare och direktörer ska samarbeta kring vården

En mindre arbetsgrupp ska välja fokusområden och ta fram förslag för att trygga och förbättra omsorgen och mental- och hälsovården av äldre.
Det är resultatet av ett första möte där mer vårdpersonal lades fram som en förutsättning för att lösa problemet, som uppmärksammades tidigare i höst.
Hittat fel i texten? Skriv till oss