Foto:

Vaccinerade utomlands kan få intyg av ÅHS

De som är vaccinerade utanför EU kan ansöka om EU:s digitala covidintyg hos ÅHS. Blankett för detta finns på ÅHS webbplats, meddelar ÅHS i ett pressmeddelande.

Vaccinet ska vara godkänt av EU eller tillståndsmyndigheten i ett EU-land, alternativt vara ett vaccin som Världshälsoorganisationen (WHO) godkänt för nödsituationer. Turister eller personer på kort besök kan dock inte få intyget.

Den som har fått första dosen vaccin utomlands men andra eller tredje på Åland eller i Finland har sina vaccinationer införda i Kanta.

De som har vaccinerats i annat EU-land ska få sitt intyg från det land där vaccinationen utfördes. Går inte det så kan man få det från ÅHS.

Handläggningstiden för EU:s digitala covidintyg är 14 dagar, uppger ÅHS. 

Hittat fel i texten? Skriv till oss