260922 , 26092022 , 20220926 , Reformering av vägtrafiklagen ,  trafikminister Christian Wikström
Infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) tror att frågan om en ny trafiklösning för norra Mariehamn, och en ringled, kommer bli en av de stora frågorna under nästa mandatperiod.
Foto: Robert Jansson

Bild

Utreder ringled runt Mariehamn

Landskapsregeringen inleder en förstudie för att förbättra trafiksituationen i norra Mariehamn. En av de saker som ska utredas är om en ringled norr om staden kan förbättra trafiksituationen.
– Målet är en ringled som binder ihop Hammarlandsvägen, Nya Godbyvägen och Lemlandsvägen, säger infrastrukturminister Christian Wikström (Ob).
Hittat fel i texten? Skriv till oss