Golfbanan.
En översvämning 2014, och de åtgärder som vidtogs efter den, har lett till flera tvister mellan ett bostadsaktiebolag och Ålands golfklubb. Den här veckan handläggs ett mål där Ålands tingsrätt ska avgöra om golfklubben hade rätt att utesluta två medlemma
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Uteslöts från golfklubben – tar strid i domstol

Två personer uteslöts som medlemmar i Ålands golfklubb för drygt tre år sedan, något som de har tagit rättslig strid om.

I går inleddes därför en två dagar lång huvudförhandling i Ålands tingsrätt där cirka 40 skriftliga bevis åberopas och nio vittnen är kallade att höras.