Flera vindkraftaktörer har visat intresse för de åländska havsområdena.
Foto: Robert Jansson

Bild

Uppmuntrar till
 vattenundersökningar

Landskapsregeringen välkomnar aktörer att lämna in intresseanmälningar för att undersöka vattenområden som är lämpliga för storskalig havsbaserad vindkraft.
 Men den som är intresserad bör även inleda diskussioner med försvarsmakten, rekommenderar man.
Hittat fel i texten? Skriv till oss