Slutseminariet för projektet som ska utveckla Barnahusmodellen på Åland hölls tidigare i november. I bakre raden står Paulina Eklund, områdeschef inom KST, projektkoordinator Susanne Lehtinen och rättspsykolog Tom Pakkanen. Längst fram står undersökningsledare John Clemes från Ålands polismyndighet, Susann Peltonen, områdeschef inom KST, Jenny Kivelä, från HUS, rättspsykolog Julia Korkman och psykolog Rasmus Ahlgren.
Foto: Anna Jakobsson

Bild

Uppdaterar samarbetet om brottsutsatta barn

Samarbetet mellan myndigheter behöver bli bättre när barn utsätts för brott. Därför uppdateras nu processerna inom modellen Barnahus.
– Det finns goda förutsättningar att få till stånd ett bra samarbete på Åland. Men man behöver jobba aktivt på det, säger projektkoordinator Susanne Lehtinen.
Hittat fel i texten? Skriv till oss