Flera stora vindkraftprojekt planeras runt Åland, men frågan är om tidsplanen är för optimistisk.
Foto:

Bild

Bild

Tveksam tidplan för storskalig vindkraft

Flera aktörer inom havsbaserad vindkraft står redo att producera el på åländskt sjöterritorium redan 2030, men just nu talar väldigt lite för att det är möjligt i någon större skala. För att hantera effekten från en större park krävs nämligen stora och tidskrävande utbyggnader av både de havs- och det landbaserade transmissionsnäten.
Hittat fel i texten? Skriv till oss