Landskapsregeringen bifogar en ritning över flakfärjan Mergus till sitt svar till Kumlinge kommunstyrelse.
Foto: Wikimedia/landskapsregeringen

Bild

Bild

Tvärgående linjens kapacitet räknas på årsbasis

Färjans kapacitet måste vara i paritet med utnyttjandegraden, skriver landskapsregeringen i sitt svar till Kumlinge kommunstyrelse angående den nya färjan på tvärgående linjen.
Hittat fel i texten? Skriv till oss