Under den extrainsatta presskonferensen klockan 19 på lördagen bekräftar myndigheterna att Åland nu har två fall av corona. Personerna har båda varit ute och rest, men de har ingen koppling till varandra. Se sändningen här.

Nu inleds dagens extrainsatta presskonferens. På plats finns lantrådet Veronica Thörnroos (C), landskapsläkaren Knut Lönnroth och hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

– Vi har ett förändrat läge på Åland. Två konstaterade fall, säger lantrådet.

70 personer har lämnat prov. Två av dessa har under lördagen konstaterats positiva. Åtta svar väntar man fortfarande på medan resten har varit negativa.

Knuth Lönnroth: Det handlar om två yngre personer. Båda har rest utanför Åland, men de har ingen anknytning till varandra.

Smittskyddspårning har inletts. Smittskyddslagen gäller. Personer som har varit i nära kontakt med de sjuka ska inte ha sociala kontakter utöver med nära anhöriga.

Det finns i nuläget ingen anledning att göra smittspårning bland hälso- och sjukvårdspersonal, säger man.

Knut Lönnroth: Vi får anta att personerna smittats utanför Åland.

Han understryker att alla ska ta de direktiv som gått ut tidigare på allvar.

Jeanette Pajunen säger att det var väntat att den här situationen skulle uppkomma.
– Inga riktlinjer har ändrat. Allt fortsätter som förut med coronatelefonen och -mottagningen.

– Det viktigaste nu är att alla tar situationen på allvar och följer direktiven så att vi håller vår personal frisk och har möjlighet att ta hand om dem som insjuknar. Det finns ingen anledning att nu vara orolig trots att vi har två bekräftade fall, säger Pajunen.

De två sjuka personerna är isolerade i sina hem. De bedöms alltså inte vara i behov av vård på sjukhus.

Knut Lönnroth säger att man inte går ut med detaljer kring smittspårningen och var personerna rört sig innan de fick beskedet.

ÅHS skickar i nuläget alla prov till Åbo. Därifrån får man väldigt snabbt svar på testerna.

LR kommer inte att kalla till pressinformation vid varje nytt bekräftat fall. Det säger lantrådet.

LR:s informationstelefon kommer att vara öppen till klockan 22 i kväll, då man räknar att antalet frågor nu kan öka.

Vi kommer nu att se en ökning av antalet smittade, men i vilken takt är svårt att förutse, säger Knut Lönnroth. Han berättar vidare att provtagningen i de nu bekräftade fallen skedde under fredagen.

Nu avslutas presskonferensen. En ny hålls klockan 14 på söndagen.

För att upprätthålla patientsäkerheten kommer det att behövas ytterligare personal inom vårdsektorn.
Därför lanserar Högskolan på Åland tillsammans med Öppna högskolan nu nätbaserade och kostnadsfria kurser för att förbereda extrapersonal att ta anställning.
– Vi kan anta att behovet, framför allt inom äldreomsorgen, kommer att bli än större, säger överlärare Erika Boman, som ligger bakom själva initiativet.

Karl Nordlund som har arbetat som tf räddningschef utsågs i dag till ordinarie räddningschef av Mariehamns stad. 

Vid dagens pressinfo påtalade lantrådet Veronica Thörnroos att ungdomar som samlas i grupper större än 10 personer utgör ett problem i arbetet med att bekämpa smittspridningen på Åland.
Här följer du Ålandstidningens direktreferat av presskonferensen.

Som 16-åring åkte Doris Berglund till Stockholm för att arbeta efter att hon inte sluppit in till barnskötarutbildningen i Åbo.
– Jag var för ung för att slippa in, säger Doris.

Biblioteken upphör lämna ut fysiska material tills undantagstillståndet hävs. Den som vill läsa kan fortfarande låna e-böcker.
–  Vi har haft på känn att det var på kommande, säger bibliotekschef Fredrika Sundberg vid Mariehamns stadsbibliotek.

Jomala kommun har kallat till samarbetsförhandlingar. Orsaken är att undantagstillståndet förlängs.
– När vi dessutom fick besked att landskapsregeringen (LR) inte ger något ekonomiskt bistånd till kommunerna såg vi ingen annan utväg, säger kommundirektör John Eriksson.

Fastighetsverket ansöker om en översyn av stadsplanerna vid Neptunigatan i Mariehamn. Man vill ge Ålands gymnasium och Högskolan på Åland nya möjligheter att utvecklas.

Landskapsregeringen har fått drygt 50 remissvar på det första förslaget till havsplan för Åland.
Kritik förs av många fram mot dels hur stort område som planläggs, dels mot att den privata äganderätten kan inskränkas.
– Men det är inte vårt mål, tvärt om, säger Stefan Husa, planerare vid landskapsregeringen.

Farledsavgifterna är en aktuell fråga när Finlands regering den här veckan ska förhandla om årets andra tilläggsbudget.
– Att slopa farledsavgifterna är en åtgärd som hjälper rederierna i den här svåra situationen utan att bryta mot EU-stödsreglerna, säger riksdagsledamot Mats Löfström.

Det blir ingen postrodd över Ålands hav i juni. Eventuellt genomförs evenemanget i augusti i stället.
Det meddelar Postrotekommittén.

En person till har testat positivt för covid-19 på Åland, enligt information från ÅHS.
– På måndag har vi presskonferens och då får ni mer information, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Fastighets Ab Marstad gjorde 2019 sitt bästa resultat under bolagets 41-åriga historia.
Framöver vill man satsa mer på seniorboenden.

FPA stänger sin kundlokal och betjänar framöver per telefon och via e-tjänsten. Det skriver chefen Hillevi Smeds i ett pressmeddelande.

Fler nyheter