Trots lagskydd pausade LR funktionsråd

Henrik Lagerberg.
Henrik Lagerberg menar att ett landskapsövergripande råd för funktionsnedsatta är nödvändigt.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

I stället för att tillsätta ett nytt råd för personer med funktionsnedsättning har landskapsregeringen beslutat att utvärdera dess funktion. 
Detta trots att lagtinget lagstiftat om att rådet ska finnas.