Som förslaget till ny självstyrelselag ser ut nu kan LR inte rekommendera lagtinget att anta det. Det återstår tolv politiska knäckfrågor att lösa.
Foto: Robert Jansson

Bild

Tolv knäckfrågor för nya självstyrelsen

Pandemin har aktualiserat flera nya frågor i förhandlingen om självstyrelselagen, men som Justitieministeriets förslag nu ser ut kan landskapsregeringen (LR) inte rekommendera lagtinget att bifalla det. Det framkommer när LR presenterar sina positioner i frågan på onsdagen.
Hittat fel i texten? Skriv till oss