Foto:

Bild

Tolkning av fornminneslag kritiseras

Landskapsregeringen får kritik för sin tolkning av nya fornminneslagen. Skogsägare och jordbrukare känner sig överkörda när fornminnena omregistreras. På bilden Birgitta Eriksson, vd för Ålands producentförbund som står bakom kritiken.
FORNMINNESMÄRKNING En markägare har rätt att höras innan en nyregistrering av ett fornminne görs. Det slår den nya lagen om fornminnesmärkning från 2006 fast. Men vad innebär nyregistrering? Två olika svar på den frågan har skapat en klyfta mellan å ena sidan skogsbrukare och jordägare samt å andra sidan landskapsregeringen.
Hittat fel i texten? Skriv till oss