Stadsbibliotekets klockor går fel och det är oklart när man lyckas åtgärda problemet.
Foto:

Bild

Tiden är ur led på stadsbiblioteket

”Ur led är tiden”, klagar prins Hamlet i en av böckerna på Mariehamns stadsbibliotek, som lider av samma problem.

Klockorna i tornet på taket går olika och fel.

Hittat fel i texten? Skriv till oss