Sören Lillkung
Foto:

Bild

Svenska kulturfonden beviljar inte nya bidrag

Svenska kulturfonden är besviken över uppgifterna om Teater Alandica och dess ordförande Robert Liewendahl. 

– Det är bedrövligt att ha medverkat med bidrag till en kultur som inte tycks vara sund, säger vd:n Sören Lillkung.
Hittat fel i texten? Skriv till oss