Depressed, despair and anxiety young man sitting alone and praying at home, mental health, men health, praying christian  concept
Foto: Istock

Bild

Svårt att hitta hjälp för våldsutsatta män

Landskapsregeringens (LR) kartläggning av våld i nära relationer visar att en femtedel av de åländska männen i åldern 18-79 har varit utsatta för våld i en nära relation. För våldsutsatta kvinnor finns det tydliga hjälpinstruktioner på LR:s hemsida, men inte för män.
Hittat fel i texten? Skriv till oss