060922 , 06092022 , 20220906 , Oasen , äldrevård , vårdcenter, äldreomsorg , omsorgshem , åldringsvård , ålderdomshem , flygbild , flygfoto
Personalbristen är stor inom Oasen och nu förbereder man för krafttag för att komma till rätta med problemen.
Foto: Robert Jansson

Bild

Svår personalbrist på Oasen kräver krafttag

Oasens styrelse klubbade vid sitt senaste möte både en utökad ersättning för anställda som jobbar utöver sin ordinarie arbetstid och anställningen av en HR-ansvarig i stället för en överskötare.
– Läget är oroande. Vi måste få det att fungera på något sätt, men just nu är det lite skrivet i stjärnorna, säger ordförande Edgar Kalm.
Hittat fel i texten? Skriv till oss