Skylt, lågkonjunktur, lågkonjunktur
De flesta konjunkturindikatorer tyder nu på att den åländska ekonomin står inför en vänstersväng. Inflation, högre räntor och minskad köpkraft befars leda till lägre konsumtion.
Foto:

Bild

Svagare ekonomi minskar köpkraften

Åsubs senaste konjunkturöversikt visar på Ålands beroende av omvärlden. Stigande energipriser och räntor i kombination med en svag krona har drabbat både näringslivet och hushållen.
Hittat fel i texten? Skriv till oss