Foto:

Bild

Svaga politiker och egen struktur försvårar kommunala beslut

Forskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi har de senaste åren följt den kommunala debatten på avstånd och identifierat några särdrag hos de åländska kommunerna.
– På grund av litenheten och strukturen saknas ibland förmågan att se framåt och fatta beslut. I förlängningen kommer vi till frågan hur liten en kommun kan bli.