Euro, ekonomi, pengar, EU, valuta, valutaunion *** Local Caption *** @Foto:daniel eriksson@Bildtext:Nu höjs alltfler röster om eurons fall. Experterna förutspår en djup lågkonjunktur.
Sunds kommun har räknat ut att man går miste om upp till 30.000 euro per år i uteblivna fastighetsskatter.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Sund redo att ta strid om fastighetsskatter

Sunds kommun går miste om uppskattningsvis 20.000–30.000 euro per år i uteblivna fastighetsskatter eftersom fastigheter klassas som stadigvarande boenden trots att de borde vara klassade som fritidsbebyggelse.
 Nu ska kommunen leta upp ett pilotfall, och driva det, för att se om det går att få in de skatteintäkter man borde ha rätt till.
Hittat fel i texten? Skriv till oss