Studiestödslagen ska uppdateras. I förslaget finns en förenkling för både studerande och personal vid Ams.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Studiestöd kan sökas för hela utbildningen

Förbättringar i studiestödet är att vänta. Enligt landskapsregeringens förslag ska studiestödet beviljas för hela utbildningen i stället för ett år i taget. Det underlättar för både de studerande och för Ams skriver man i förslaget.

Hittat fel i texten? Skriv till oss