Strömsgården, Vårdö
Kommundirektören avslog personalens skrivelse med hänvisning till det ekonomiska läget.
Foto: Nina Eriksson

Bild

Strömsgårdens upprop fick avslag

Vårdpersonalen vid äldreboendet Strömsgården i Vårdö har i en skrivelse inför senaste fullmäktigemöte begärt att få mera personal till centralköket. Fullmäktige avslog med hänvisning till ekonomin.
– Det finns helt enkelt inte utrymme för ökade kostnader. Vi jobbar på att hitta en helhetslösning, säger kommundirektör Erik Brunström-Granesäter.
Hittat fel i texten? Skriv till oss